Ya Rasulallah

Written on 11:15 AM by Faiz Husaini


Engkau Nabi di akhir zaman

dan juga penutup para nabi dan rasul

Engkau makhluk yang termulia

di alam semesta


KesabaranMu adalah cahaya bagi umat

Mu’jizat Al-Qur’an adalah petunjuk

dan pedoman bagi manusia

Segala perkataan,perbuatan dan persetujuan darimu

menjadi pelengkap maksud Al-Qur’an


Engkau diutus untuk menjadi rahmat

Bagi semua alam

Engkau juga kekasih Allah

dan semua makhluk di jagad raya


Engkau cayaha yang tak pernah mati tuk menyinari

Salawat dan salam selau kami lantukan kehadirat sang Rasul

Sebagai wujud cinta dan rindu kami kepada baginda Nabi


Ya Rasulallah…

Kami sangat merindukanmu

Tolonglah kami di akhirat nanti

Dengan syafa’at-syafa’at darimu


Engkau yang telah mengeluarkan manusia

dari segala kegelapan

menuju cahaya yang sangat terang


Kairo, 14 Oktober 2008

If you enjoyed this post Subscribe to our feed

No Comment

Post a Comment